Hvad kan vi hjælpe med?

Særlige uddannelsestilbud

Center for Børn og Forebyggelse visiterer til særlige uddannelsestilbud for unge med særlige behov og voksne med funktionsnedsættelser

Center for Børn og Forebyggelse står for visitation til særlige uddannelsestilbud for unge i alderen 16 til 25 år med særlige behov og for voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse til unge i alderen 16-25 år med vidtgående vanskeligheder. Uddannelsestilbuddet er målrettet unge med mental retardering, svære bevægelseshandicap, autisme, svær ADHD, psykiatriske lidelser eller multiple vanskeligheder. Målet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Du kan læse mere om særlig tilrettelagt undervisning her.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud om tidsbegrænset undervisning med en individuel målsætning, som har til formål at give nye personlige handlemuligheder ved at begrænse eller afhjælpe et eller flere handicap. Målet er, at borgeren kan have et mere aktivt liv og deltage i samfundslivet. 

Tilbuddet indeholder undervisning og rådgivning (specialpædagogisk bistand), og er til borgere, der har et fysisk og/eller psykisk handicap. Handicappet kan være medfødt eller opstået senere i livet som følge af sygdom, ulykke eller på grund af alder.

Du kan læse mere om specialundervisning for voksne her.

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577580

Senest opdateret 21. september 2018