Hvad kan vi hjælpe med?

Særlig støtte til udsatte børn, unge og familier

Center for børn og forebyggelse tilbyder en række forebyggende foranstaltninger til udsatte børn, unge og familier

Formålet med vores forebyggende foranstaltninger er at tilbyde udsatte børn, unge og familier den støtte og behandling, de har behov for, og så vidt muligt skabe forudsætninger for, at familien kan forblive samlet.

Foranstaltningerne forudsætter faglig undersøgelse eller indstilling. 

Undersøgelser

Børnefaglig undersøgelse

Hvis vi vurderer, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal vi iværksætte en børnefaglig undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse undersøger barnets eller den unges samlede livssituation og afsluttes med en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte hjælp overfor barnet/den unge og familien – og i så fald hvilke foranstaltninger, der bedst kan bidrage til at afhjælpe barnets/den unges vanskeligheder og behov.

Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)

Hvis vi vurderer, at et barn eller en ung har behov for specialpædagogisk bistand eller specialundervisning, skal vi iværksætte en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af barnet eller den unge. Undersøgelsen foretages i samråd med eleven og forældrene. På baggrund af PPV’en kan der iværksættes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand.

Dagtilbudsledere og skoleledere kan indstille et barn til en pædagogisk psykologisk vurdering. Forældre kan også henvende sig og bede om en pædagogisk psykologisk vurdering af deres barn. Du kan finde indstillingsskema til PPV her

Sociale og specialpædagogiske foranstaltninger

Hvis den børnefaglige undersøgelse peger på, at der er behov for det, kan vi iværksætte sociale foranstaltninger efter Servicelovens bestemmelser.

Hvis den pædagogiske psykologiske vurdering peger på, at der er behov for det, kan vi iværksætte specialpædagogiske foranstaltninger efter Folkeskolelovens bestemmelser.

Vi arbejder efter princippet om mindst mulig indgriben i børnenes, de unges og familienes hverdag. Her kan du se vores samlede tilbudsvifte til udsatte børn, unge og familier. 

Du kan læse mere om vores støtte til udsatte børn, unge og familier her

Støtte til familier til børn med handicap

Familier med børn, der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om forskellige former for hjælp. Center for Børn og Forebyggelse tilbyder forskellige indsatser, som kan være støttende, aflastende eller i form af økonomisk kompensation for udgifter forbundet med barnets nedsatte funktionsevne. Formålet med indsatserne er at bidrage til, at barnet og familien kan leve så normalt et liv som muligt.

Du kan læse mere om vores tilbud til børn med handicap her.

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577580

Senest opdateret 26. september 2018