Hvad kan vi hjælpe med?

Om Center for Børn og Forebyggelse

Center for Børn og Forebyggelse består af mange forskellige faggrupper, som sammen bidrager til at sikre gode udviklingsbetingelser for alle børn og unge i Ishøj og Vallensbæk

Center for Børn og Forebyggelse er organiseret under Direktøren for Velfærd og Undervisning i Ishøj Kommune. Du kan se Ishøj Kommunes organisationsplan her.

Centerledelse

Her kan du se, hvem der er ledere af Center for Børn og Forebyggelses forskellige fagområder, og hvordan du kan kontakte dem:

Centerchef René Juhl - Tlf. 40 32 70 61

Sekretariatsleder Else Have – Tlf. 23 22 18 24

Faglig leder af sundhedsplejen og familieplejen Anne-Dorthe Roland – Tlf. 29 41 35 17

Socialfaglig leder Mette Jensen – Tlf. 43 57 75 68

Socialfaglig leder Annemette Bjørnbak - Tlf. 23 84 50 29

Faglig leder af psykologgruppen Anna Paulsen – Tlf. 29 49 87 78

Faglig leder af støtte- og ressourcepædagogkorpset Susanne Wermelin – Tlf. 51 64 99 94

Faglig leder af tale-/hørekonsulentgruppen Kirsten Winther Palmquist – Tlf. 29 49 87 87

Leder af Tandplejen Birgitte Sindrup - Tlf. 43 73 49 97

Leder af Ishøjgård Brian Thorny Olsen - Tlf.

Administrativt team

Center for Børn og Forebyggelses administrative team varetager opgaver vedr. økonomi, personaleforhold og diverse andre administrative funktioner. Du kan kontakte det administrative team på tlf. 43 57 75 80.

Faggrupper

Her kan du se, hvilke faggrupper der indgår i det tværfaglige samarbejde omkring varetagelsen af Center for Børn og Forebyggelses tilbud og indsatser for Ishøj og Vallensbæks borgere:

 • Sundhedsplejersker
 • Familieplejekonsulenter
 • Familierådgivere
 • Psykologer
 • Støtte- og ressourcepædagoger
 • Tale-/hørekonsulenter
 • Gadeplansmedarbejdere
 • Konsulenter

Tandplejen:

 • Tandlæger
 • Klinikassistenter

Ishøjgård:

 • Familiebehandlere på Familieværkstedet
 • Pædagogisk personale i Aflastningen

Hvis du vil vide mere om Center for Børn og Forebyggelse

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577580

Senest opdateret 5. maj 2020