Hvad kan vi hjælpe med?

Hvis du er bekymret for et barn

Hvis du er bekymret for et barn, skal du sende en underretning

Hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling skal du underrette Center for Børn og Forebyggelse om det. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.

Er du bekymret for et barn, så klik her.

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577580

Senest opdateret 21. september 2018