Hvad kan vi hjælpe med?

Forebyggende indsatser for børn, unge og familier

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder en række forebyggende indsatser til børn, unge og familier.

Formålet med vores forebyggende indsatser er at tilbyde hjælp, mens problemerne endnu er små, og at støtte sårbare børn, unge og familier i at opnå bedre trivsel.

De forebyggende indsatser forudsætter ikke faglig undersøgelse eller indstilling.

Her kan du se, hvilke indsatser vi tilbyder, og hvem indsatserne henvender sig til. 

Her kan du se, hvilke indsatser vi tilbyder specifikt til familier med børn med ADHD eller en autismespektrumforstyrrelse.

Samarbejde med dagtilbud og skoler

Center for Børn og Forebyggelse samarbejder tæt med dagtilbud og skoler i Ishøj og Vallensbæk. Vores samarbejde med dagtilbud og skoler består blandt andet af:

  • ​At vores tværfaglige teams varetager konsultative funktioner i alle dagtilbud og skoler i Ishøj og Vallensbæk
  • At vores familierådgivere tilbyder rådgivning op faste dage på alle skoler i Ishøj og Vallensbæk
  • At vores sundhedsplejersker tilbyder rådgivning på faste dage på alle skoler i Ishøj
  • At vores støtte- og ressourcepædagoger varetager støtte- og ressourcepædagogfunktioner i alle daginstitutioner i Ishøj

I denne guide til forebyggende indsatser i Center for Børn og Forebyggelse kan du (på guidens bagerste sider) se, hvilke medarbejdere, der tilknyttet de enkelte dagtilbud og skoler.

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder desuden en række forebyggende indsatser og faglige kurser målrettet personale i dagtilbud og skoler. Formålet er at støtte dig som pædagog, dagplejer, pædagogmedhjælper eller lærer i at hjælpe børn, som mistrives eller er i dårlig udvikling. Disse indsatser og kurser er ligeledes beskrevet i vores guide til forebyggende indsatser. 

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577580

Senest opdateret 26. november 2020