Hvad kan vi hjælpe med?

Center for Børn og Forebyggelse

Center for Børn og Forebyggelse arbejder for at sikre gode udviklingsbetingelser for alle børn og unge i Ishøj og Vallensbæk

Center for Børn og Forebyggelse løser opgaver, som relaterer sig til børn, unge og familier. De fleste af vores opgaver ligger inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Vores mål er at sikre gode udviklingsbetingelser for alle børn og unge i Ishøj og Vallenbæk kommuner. Derfor arbejder vi:

  • ​sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til børns udvikling og trivsel
  • rådgivende og forebyggende med fokus på at sikre en målrettet og tidlig indsats
  • helhedsorienteret og inddragende med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • nærhedsorienteret med fokus på at løse flest mulige opgaver lokalt i kommunerne, så flere kan få gavn af et tilbud i deres nærmiljø

Vores opgaver

Vores opgaver er:

  • ​At rådgive, vejlede og støtte børn og unge og deres forældre.
  • At rådgive, vejlede og støtte personalet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger, herunder de lokale specialpædagogiske tilbud.
  • At foretage børnefaglige undersøgelser og pædagogisk-psykologiske vurderinger af børn og unge.
  • At visitere til supplerende undersøgelser, fx ved fysioterapeut, ergoterapeut, synskonsulent eller børnepsykiater.
  • At anbefale tilbud og indsatser og iværksætte sociale og specialpædagogiske foranstaltninger.

Forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk

Ishøj og Vallensbæk kommuner har et forpligtende samarbejde på området for udsatte børn og unge. Det betyder, at Ishøj Kommunes Center for Børn og Forebyggelse er udførende for både Ishøj og Vallensbæk kommuner på det specialiserede børne- og ungeområde.

Der er ikke forskel i serviceniveauerne på det specialiserede børne- og ungeområde i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Kontakt os

Du kan kontakte os direkte ved at ringe til vores administration på tlf. 43 57 75 80 eller ved at sende en mail til cbf@ishoj.dk.

Du kan også tage kontakt til de lokale repræsentanter for Center for Børn og Forebyggelse på skoler og i dagtilbud i Ishøj og Vallensbæk.

Hvis din henvendelse er akut, kan du benytte dette link.

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577580

Senest opdateret 20. september 2018