Hvad kan vi hjælpe med?

Indstilling til PPR

En indstilling er en skriftlig henvisning til PPR-center om behov for en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV).

En indstilling er kun nødvendig, når skoleledelse eller dagtilbuds ledelse skønner, at et barn har behov for 9 eller mere timers støtte eller et specialtilbud. En Pædagogisk Psykologisk Vurdering tager altid stilling til barnets støttebehov og laves af en psykolog fra PPR. Det er skoleledelsen eller dagtilbuddets ledelse, der indstiller et barn til pædagogisk psykologisk vurdering.

Når jeres barn er indstillet

Efter PPR-center modtager skemaet, registreres indstillingen, og der oprettes en journal i PPR-center. I har til enhver tid ret til aktindsigt i jeres barns journal.

Senest 10 dage efter indstillingen er registreret vil en af centerets medarbejdere – typisk en psykolog eller talepædagog - kontakte jer og institutionen/skolen. Psykologen eller talepædagogen vil som oftest holde et indledende møde med jer og andre relevante professionelle (typisk personale fra barnets daginstitution, skole og/eller fritidsordning). På mødet kan I drøfte de overvejelser og spørgsmål, I måtte have, ligesom det videre forløb aftales i fællesskab.

For pædagoger, lærere og andre professionelle

Inden et barn eller en ung kan indstilles af dagpleje, daginstitution, skole eller fritidsordning skal problemstillingen være drøftet konsultativt med PPR. Er der behov for yderligere belysning af problemstillingen, kræver det en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), og der skal indstilles til PPR-center. Indstillingsskemaet udfyldes af pædagoger eller lærere sammen med barnets eller den unges forældre.

Indstillingsskema

Hent indstillingsskemaet som word-fil her

Hent indstillingsskemaet som pdf-fil her

Skemaet underskrives af indstiller, forældre og institutionens eller skolens leder og sendes med posten eller scannes og e-mailes til PPR-center.

Vejledning til indstillingsskema

Du kan selvfølgelig udskrive skemaet og udfylde det, men du har også mulighed for at udfylde skemaet i Word-format direkte på skærmen:

  • De grå felter i indstillingsskemaet viser, hvor du skal skrive informationer ind.
  • For at komme videre til næste felt, trykker du på tabulator-tasten eller klikker med musen.
  • Du bruger også musen til at klikke på de afkrydsningsfelter, der er i skemaet.
  • I nogle af de grå felter vil der komme en lille pil frem i højre side af feltet. Disse felter har nogle fastlagte valgmuligheder, som du kan se ved at klikke med musen på pilen. Du bruger enten musen eller piletasterne plus Enter-tasten til at vælge en af de fastlagte valgmuligheder.
  • Udskriv og underskriv herefter indstillingsskemaet og send det til PPR-center. 

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577410

Senest opdateret 18. august 2015