Hvad kan vi hjælpe med?

PPR-center

Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter har til opgave at tilbyde psykologisk og specialpædagogisk rådgivning, vejledning og støtte til børn, unge, deres forældre, pædagoger, lærere og andre i barnets eller den unges omverden

Centerchef: René Juhl

Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter har til opgave at tilbyde psykologisk og specialpædagogisk rådgivning, vejledning og støtte til børn, unge, deres forældre, pædagoger, lærere og andre i barnets eller den unges omverden, hvis barnet eller den unges udvikling og trivsel giver anledning til bekymring. Centeret varetager endvidere visitation og administration til vidtgående specialpædagogiske tilbud til børn og unge i alderen 0-16 år samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og voksne med behov for specialundervisning

Centerets arbejde foregår i tæt samarbejde med dagplejen, daginstitutioner, skoler og fritidsordninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner. PPR-center betjener begge kommuner, og al arbejdet sigter mod:

Derfor arbejder vi:

  • forebyggende og bredt rådgivende med fokus på at skabe betingelser og rammer for inklusion og på at sikre en målrettet tidlig indsats
  • helhedsorienteret og inddragende med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • nærhedsorienteret med fokus på at løse flest mulige opgaver lokalt i kommunerne, så flere kan få gavn af et tilbud i deres nærmiljø

PPR-centers opgaver er mere konkret, at:

  • rådgive, vejlede og støtte børn og unge, deres forældre og personalet i daginstitutioner, skoler og fritidsordninger herunder de lokale specialpædagogiske tilbud (link til siden med de specialpædagogiske tilbud)
  • foretage pædagogisk-psykologiske undersøgelser og vurderinger af børn og unge
  • visitere til supplerende undersøgelser, fx af fysioterapeut, ergoterapeut, synskonsulent eller børnepsykiater
  • anbefale indsatser og særlige foranstaltninger
  • visitere til samt administrativt og økonomisk styre og følge op på specialpædagogiske tilbud til førskolebørn, skolebørn, unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt specialundervisning til voksne.

Du kan kontakte os gennem:

dagplejen, daginstitutioner, skoler og fritidsordninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner eller direkte ved at ringe til vores administration i telefontiden. Du kan læse mere om PPR-center og i vores pjece ’Bekymret for dit barn?’.
  

Lovgrundlag:

PPR-center arbejder hovedsagelig indenfor rammerne af Folkeskoleloven, Serviceloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om specialundervisning for voksne og Lov om forebyggende Sundhedsordninger.

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577410

Senest opdateret 25. juni 2015